ИО II: Доба Освајања > Иновације

Промене

(1/1)

Martina:
Промене

Од данас ступају на снагу следеће промене код неких истраживања:

1.После 37-мог нивоа поскупљење следећих истраживања: Колонизације, Медицине, Ратних коња, Утврђења, Војних вештина, Војне Архитектуре, Шпијунаже, Контра-Шпијунаже и Картографије биће 5% више од предходног нивоа.

2. Максимални нивои, до којих се могу истраживати: Колонизација, Ратни коњи, Утврђење, Војне вештине, Војна Архитектура, Шпијунажа, Контра-Шпијунажа и Картографија постају 100.

3. Максимални ниво, до којег се може истраживати Медицина, постаје 50. 

Навигација

[0] Индекс порука

Иди на пуну верзију