Империја Онлајн - Великани > Иновације

Промене

(1/1)

Martina:
Промене

Уведене су следеће промене: ако је вредност/златни еквивалент војске нападача (играча или савеза), драстично мањи од златног еквивалента ВРЕДНОСТИ бранилачког савеза (то је збир нето економских бодова, добијен изградњом грађевина, покретањем истраживања и регрутацијом војске), премијум могућности неће бити закључане за време напада савезу у одбрани.

Ако је златни еквивалент војске нападача драстично мањи од златног еквивалента нето економских бодова браниоца, браниоц ће моћи да донира сировине свом савезу под нападом.

Martina:
Играч не може да напада посед савеза са више од 3 000 000 војника. Све опсадне машине се рачунају као број јединица једнак пратећој посади. (Промена је уведена 28.10.2014. године)

Навигација

[0] Индекс порука

Иди на пуну верзију