Imperia Online International

Other Forums => Новости => Topic started by: Angela on March 09, 2016, 17:34:30 PMTitle: Трансфер на ресурси
Post by: Angela on March 09, 2016, 17:34:30 PM
Ваши Височества,

Министерството на трговијата би сакало да направи важна изјава:

Од денес ќе можете да ги испраќате и добивате сите видови ресурси (дрво, железо, камен и злато) до и од вашите сојузници.

Сила и чест!

Важно: Овие промени не се достапни за мобилните апликации.