Imperia Online International

Other Forums => Новости => Topic started by: Angela on May 07, 2015, 10:11:09 AMTitle: Тркало на среќата
Post by: Angela on May 07, 2015, 10:11:09 AM
Тркалото на среќата секој ден предлага различни награди. Имате право еднократно бесплатно да генерирате нови награди, а секое наредно генерирање е на цена 10 дијаманти. Откако ќе го завртите тркалото, немате право да генерирате, пред да ја земете наградата од претходното вртење. За секое вртење или повторно завртување добивате по 1 поен од вртрње, но не и повеќе од 12 поени во рамките на 1 ден.
Секојдневното бесплатно вртење на тркалото на среќата ќе ја замени наградата од еден дијамант за одговор на прашање од мени Анкети.
(http://i.imgur.com/gPqCrbd.png)