Imperia Online International

Other Forums => Новости => Topic started by: Angela on October 13, 2014, 08:44:23 AMTitle: Ништо не може да го победи Искуството!
Post by: Angela on October 13, 2014, 08:44:23 AM
Ве информираме дека со последното ажурирање на Империја Онлајн воведовме обновен и подобрен систем за добивање на искуство на Генералите. Новиот систем ќе Ви овозможи подобро да го предвидите развојот на Вашите Големи луѓе, а и искуството од битки порамноправно ќе се распределува бидејќи ќе се земаат во предвид многу фактори, кои се решавачки за битката. Ви предлагаме да се запознаете со основните правила според кои отсега понатаму ќе се одредува развојот на Генералите:

- Во секоја битка, како за напаѓачот, така и за бранителот, се формираат одредени "групи" со поени Искуство. После крајот на битката, победникот добива 100% од својата "група" Искуство, а играчот што загубил добива само 40% од својата "група".
- Разликата во нето економските поени на играчите е решавачка: колку што е послаб противникот, толку помалку поени ќе добиеш и обратно.
- Се пресметува разликата помеѓу нивоата на Генералите: ако твојот Генерал што не учествувал многу во битки победи Генерал што е ветеран во битките, тогаш твојот генерал ќе научи многу од ова искуство.
- Значајна е и големината на војската: ако се судрат поголеми војски ќе се добие повеќе искуство.
- Уроците на војната се сурови: бројноста на твоите жртви, како и жртвите на непријателот, допринесува за вкупното количетво добиено искуство.
- За подолга битка се дибива повеќе искуство. Со секоја рунда на битката се зголемува Искуството што се добива. Не се добива искуство за битка пократка од 7 Рунда.
- Напаѓачот што успеал да ја уништи Тврдината на непријателот добива дополнително искуство. Колку што е повисоко уништеното ниво на тврдината, толку е поголмо бонус Искуството.
- Искуството коешто се добива против компјутерски противник е со 25% помало од тоа што се дава за истата битка против играч.
- Никоја битка не може да му даде повеќе од 2 000 Искуство на еден Генерал.