Imperia Online International

Other Forums => Новости => Topic started by: Angela on July 11, 2014, 12:01:13 PMTitle: Промена на термини во играта
Post by: Angela on July 11, 2014, 12:01:13 PM
- Научна Академија ќе се промени во Академија на Науките.

- Воена Научна Академија во Академија на Воените Науки.

- Воени вештини во Воена Доктрина.

- Колонизација во Колонијализам.

- Трговски односи во Пазарни односи