Imperia Online International

Other Forums => Новости => Topic started by: Angela on November 09, 2013, 16:13:24 PMTitle: Извидување и чување на профил
Post by: Angela on November 09, 2013, 16:13:24 PM
Воведени се два нови модули во верзија 6 - Големите луѓе: Извидување и Чување на профил

Извидување
- Шпионите ќе можат да бидат испраќани на извиднички мисии околу империјата. Резултатите ќе се гледаат во извештаи кои ќе содржат информација за објектите кои се наоѓаат во радиусот на извидничката мисија.  Играчот ќе може да ги пронајде објектите преку мини мапата на глобалната мапа.

Чување на профил - Секој играч ќе може да чува најмногу 4 профили и да биде чуван од најмногу 4 профили. Правата ќе бидат неограничени или ограничени. Покани за чување ќе можат да бидат испратени од Подесувања.