Imperia Online International

Other Forums => Разговор => Topic started by: Angela on June 20, 2013, 08:30:07 AM



Title: Петнаесетти бран
Post by: Angela on June 20, 2013, 08:30:07 AM
io_the_stealth води напад во Опсада на тврдина

Состав на основната номадска војска:

2 000 тешки копјеносци
6 000 тешки стрелци
7 000 тешки мечувалци
2 000 тешки коњаници
85 тарана
45 катапулта
40 балисти


Title: Re: Петнаесетти бран
Post by: Angela on June 21, 2013, 08:50:59 AM
Резултати:

империјански победи 1382
номадски победи 26 357