Imperia Online Croatia

Invazija Nomada => Vijesti => Autor teme: Tiger na Lipanj 09, 2011, 12:16:03Naslov: Populacija Nomada
Autor: Tiger na Lipanj 09, 2011, 12:16:03
13. lipnja će biti uvedene slijedeće promjene:

1. Osnovni limit populacije nomada u provinciji 1 i svim kolonijama je 220 000, u provincijama prvog kruga 200 000, u provincijama drugog kruga 240 000 i u provincijama trećeg kruga 280 000. Bonusi provincija drugog i trećeg kruga mogu biti ručno smanjeni na 220 000, ako igrač to želi. Prijestolnica ima bonus 100 000 na limit populacije.

2. Nova opcija će biti uvedenea: limiti provincija drugog i trećeg kruga će moći biti smanjeni na 220 000 ako igrač to želi.

3. Biti će uveden preciznije postavke na efekt farmi Nomada - u provincijama ispod 50 000 će se nedostatak farmi računati kao i sada; nakon 50 000 se gubici povećavaju o odnosu na sadašnje.