Imperia Online България

ИО - Класически и Версия 4 Светове => Подробно ръководство => Темата е започната от: Krum в Септември 11, 2007, 10:54:30Титла: Карта
Публикувано от: Krum в Септември 11, 2007, 10:54:30
Игровият свят се намира на един огромен континент, върху който са разположени многобройни територии(империи). Всяка територия е разделена на 25 провинции. Тези 25 провинции са така да се каже етническите граници на всеки играч(той никога няма да може да колонизира всичките, но и никой друг не може да му ги колонизира). Териториите (империите) нямат общи граници, а са заобиколени от Ничията земя – земя негодна за обработка и съответно незаета от никой. Армиите, които пътуват от един играч до друг се движат в тази ничия земя.

Карта на Света – на нея може да бъдат видяни всички играчи в различни мащаби.
Карта на Провинциите – това е схематично представяне на подредбата на всяка империя, за да може по-лесно да се ориентира човек къде именно се намира провинция номер 1.Всички играчи започват в провинция 8 с равнинен терен. Всички останали провинции са разпределени на случаен принцип. Ако се заградите с четири провинции, вътрешната провинция ще е трудна за превземане, тъй като агресора губи автоматично 20 точки морал.
Движение между провинциите - у дома можете да се придвижвате за 10 минути от една провинция в друга.
Ничия земя – виж относно картата

Империя – обособена част от континента, принадлежаща само на един играч. Тя разполага с 25 провинции, които даденият играч може да заселва по свое усмотрение. други играчи не могат да заселват чужди територии.
Провинция – това е обособена част от царството със собствени сгради, Крепост и т.н. виж карта на империята.
Терен на провинция – в зависимост от терена провинцията има положителни или отрицателни бонуси към икономиката, различните единици, защитата, крепостите.
Без бонусите за придвижване един копиеносец (скорост 1) може да прекоси картата от край до край за 2,5 часа. По-кратко време от 40 минути няма и не може да има (с изключение на шпионите). Причината е, че дори врагът да е близо, вашата армия има нужда от кратка подготовка, за да потегли.