Imperia Online International

Other Forums => Новости => Topic started by: Angela on October 26, 2016, 14:26:22 PMTitle: Зимско сметање на времето
Post by: Angela on October 26, 2016, 14:26:22 PM
На 30-ти октомври (недела) во 4:00 часот наутро (време по сервер), Европа преминува кон зимско сметање на времето. Часовникот на серверот ќе се врати за еден час назад (наместо 4ч ќе покажува 3ч.). Поради тоа, нападите и издржувањето на војската ќе бидат запрени на 29.10.2016 во 15:00 часот, време по сервер.

- сите напади испратени пред запирањето ќе бидат вратени;
- сите сојузни војни и премиум членства ќе бидат продолжени со точното време на периодот без напади;
- нема да се зема издржување на војската иако ќе се покажува во статистиката.

Нападите ќе бидат повторно активни на 30.10.2016 во 15:00, време по сервер.


ВАЖНО: Номадските напади во Квалификациите на Светското првенство нема да бидат запрени!

ВНИМАНИЕ: Ви препорачуваме да се најавите во профилот пред да бидат пуштени нападите за да не се пресмета одеднаш издржувањето на војската за времето додека не сте биле онлајн во играта!


Title: Летно сметање на времето
Post by: Angela on March 21, 2017, 16:49:20 PM
Ваши Величества!

На 26-ти март (недела) во 3:00 часот наутро (време по сервер), Европа преминува кон летно сметање на времето. Часовникот на сервер ќе се помести за еден час напред (наместо 3ч ќе покажува 4ч.). Поради ова, нападите и издржувањето на војската ќе бидат запрени на 25.03 во 15:00 часот, време по сервер.

• сите напади испратени пред запирањето ќе бидат вратени;
• сите сојузни војни и премиум членства ќе бидат продолжени со точното време на периодот без напади;
• нема да се зема издржување на војската иако ќе се покажува во статистиката.

Нападите ќе бидат повторно активни на 26.03 во 15:00 часот, време по сервер.

ВНИМАНИЕ: Ви препорачуваме да се најавите во профилот пред да бидат пуштени нападите за да не се пресмета одеднаш издржувањето на војската за времето додека не сте биле онлајн во играта!


Title: Зимско сметање на времето
Post by: Angela on October 26, 2017, 14:15:01 PM
На 29.10 (недела) во 4:00 часот наутро (време по сервер), Европа преминува кон зимско сметање на времето. Часовникот на серверот ќе се врати за еден час назад (наместо 4ч ќе покажува 3ч.). Поради тоа, нападите и издржувањето на војската ќе бидат запрени на 28.10 во 15:00 часот, време по сервер.
- сите напади испратени пред запирањето ќе бидат вратени;
- сите сојузни војни и премиум членства ќе бидат продолжени со точното време на периодот без напади;
- нема да се зема издржување на војската иако ќе се покажува во статистиката.

Нападите ќе бидат повторно активни на 29.10 во 15:00, време по сервер.

ВАЖНО: Номадските напади нема да бидат запрени во Квалификациите на Светското првенство!

ВНИМАНИЕ: Ви препорачуваме да се најавите во профилот пред да бидат пуштени нападите за да не се пресмета одеднаш издржувањето на војската за времето додека не сте биле онлајн во играта!


Title: Летно сметање на времето
Post by: Angela on March 20, 2018, 16:00:31 PM
Ваши Величества!

На 25-ти март (недела) во 3:00 часот наутро (време по сервер), Европа преминува кон летно сметање на времето. Часовникот на сервер ќе се помести за еден час напред (наместо 3ч ќе покажува 4ч.). Поради ова, нападите и издржувањето на војската ќе бидат запрени на 24.03 во 15:00 часот, време по сервер.

• сите напади испратени пред запирањето ќе бидат вратени;
• сите сојузни војни и премиум членства ќе бидат продолжени со точното време на периодот без напади;
• нема да се зема издржување на војската иако ќе се покажува во статистиката.

Нападите ќе бидат повторно активни на 25.03 во 15:00 часот, време по сервер.

ВНИМАНИЕ: Ви препорачуваме да се најавите во профилот пред да бидат пуштени нападите за да не се пресмета одеднаш издржувањето на војската за времето додека не сте биле онлајн во играта!